SID Taipei Chapter將於112年4月19-21日(~)

假台北南港展覽館一館4樓舉辦I-Zone全國創新智慧顯示專區活動

敬邀各位踴躍參加!簡章&報名表如附件